วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557                            ขอบคุณ...ความบังเอิญ ที่ทำให้เราได้รู้จักกัน..
                           ..ขอบคุณ...ความตั้งใจ ที่ทำให้เราได้ "รักกัน"..
                                .......ชีวิตที่เหลืออยู่...เพื่อกันและกั­น....  
                                            


                                          

                                               
ความหมายของเพลงนี้..... เปรียบดั่งโลกนี้คือห้องเรียนแห่งชีวิต
ได้หยุด ได้คิด ได้ลอง ได้เรียนรู้
มีวันพรุ่งนี้มีเราคอยเฝ้าดู บนทางที่แสนไกล
เราจับมือไว้ด้วยกัน จะผ่านมันไปด้วยกัน

                                                          เพลง  ด้วยกัน