วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557                            ขอบคุณ...ความบังเอิญ ที่ทำให้เราได้รู้จักกัน..
                           ..ขอบคุณ...ความตั้งใจ ที่ทำให้เราได้ "รักกัน"..
                                .......ชีวิตที่เหลืออยู่...เพื่อกันและกั­น....  
                                            


                                          

                                               
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น